Home เที่ยววังน้ำเขียว แนะนำข้อมูลอำเภอวังน้ำเขียว

แนะนำข้อมูลอำเภอวังน้ำเขียว

E-mail Print PDF
There are no translations available.

วังน้ำเขียว มี 5 ตำบล ตำบลต่างๆ ประกอบด้วย ตำบลวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี ตำบลอุดมทรัพย์ ตำบลวังหมี และตำบลระเริง และมีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอนาดี อำเภอปักธงชัย อำเภอปากช่อง อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี

 ภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นสลับกับพื้นที่ราบเนินเขาความสูงเฉลี่ย 200 -700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะพื้นที่ลอนหรือลูกคลื่นลอดลาด ระดับความสูงตั้งแต่ 300 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ประมาณร้อยละ 45 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวพื้นที่เนินเขาและภูเขา ระดับความสูง 400-700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 55 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ
• ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว โทร. 044-228245-6 
• สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว โทร. 044-228239 
• เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ โทร. 044-228250 
• เทศบาลตำบลวังหมี โทร. 044-249156 
• องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทร. 044-228265 
• องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว โทร. 044-228249 
• องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ โทร. 044-256518

 

Seasonal fresh fruit from the garden.

images/resized/images/stories/gallery/fruit01_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit02_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit03_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit04_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit05_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit06_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit07_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit08_69_80.jpg