ลักษณะเรือนพักและอัตราค่าบริการ (2)

on . Posted in ลักษณะบ้านพัก


เรือนพักของบ้านไร่คุณนาย มีหลายรูปแบบ หลายขนาด กว่า 50 ห้องพัก ให้คุณเลือกตามความเหมาะสม ทั้งเรือนเดี่ยว เรือนแฝด และเรือนใหญ่สำหรับการเข้าพักแบบหมู่คณะ

อัตราค่าบริการนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 (ทางบ้านไร่คุณนายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือตกลงราคากับผู้ใช้บริการนะคะ)

ที่ ชื่อเรือน ลักษณดหเหดเหะเรือนพัก จำนวนห้อง ราคาต่อ
หลัง/บาท
ราคาต่อ
ห้อง/บาท
ขนาดเตียง พักได้
ท่าน/ห้อง
จำนวนผู้เข้าพักท่าน/หลัง
6 ฟุต 5 ฟุต 3.5 ฟุต เสริม
1  เรือนหยก 1
 เรือนแฝด 2 4,000 2,000   1     2 4
2  เรือนหยก 2
2,000   1     2
3  เรือนนพรัตน์ 1
 เรือนแฝด 2 4,000 2,000 1       2 4
4  เรือนนพรัตน์ 2
2,000 1       2
5  เรือนมุกดา 1
 เรือนแฝด  2  5,000  2,500     2   2 4 
6  เรือนมุกดา 2
2,500     2   2
7  เรือนจันหอม 1  เรือนใหญ่ 5 10,000 2,000     2   2 10
8  เรือนจันหอม 2 2,000     2   2
9  เรือนจันหอม 3 2,000 1       2
10  เรือนจันหอม 4 2,000 1       2
11  เรือนจันหอม 5 2,000 1       2
7  เรือนไข่มุก 1
 เรือนใหญ่ 4 10,000 2,500 1   1   3 12
8  เรือนไข่มุก 2
2,500 1   1   3
9  เรือนไข่มุก 3
2,500 1   1   3
10  เรือนไข่มุก 4
2,500 1   1   3
11  เรือนอำพัน 1 
 เรือนใหญ่ 6 16,000 2,500 1       2 14
12  เรือนอำพัน 2
3,000     3   3
13  เรือนอำพัน 3
2,500 1       2
14  เรือนอำพัน 4
2,500 1       2
15  เรือนอำพัน 5
3,000     3   3
16  เรือนอำพัน 6
2,500 1       2
17  เรือนมรกต
 เรือนเดี่ยว 1 3,000 3,000     2   2 2
18  เรือนทับทิม
 เรือนเดี่ยว 1 3,000 3,000     2   2 2
19  เรือนปั้นหยา 1
 เรือนแฝด 2 7,000 3,500   1 1   3 6
20  เรือนปั้นหยา 2
3,500   1 1   3
21  เรือนจันผา 1
 เรือนเดี่ยว 1 3,000 3,000 1       2 2
22  เรือนจันผา 2
 เรือนเดี่ยว 1 3,000 3,000 1       2 2
23  เรือนจันผา 3
 เรือนเดี่ยว 1 3,000 3,000 1       2 2
24  เรือนจันผา 4
 เรือนเดี่ยว 1 3,000 3,000      2   2 2
25  เรือนจันผา 5
 เรือนเดี่ยว 1 3,000 3,000      2   2 2
26  เรือนจันผา 6
 เรือนเดี่ยว 1 3,000 3,000      2   2 2
27  เรือนพลอย 1
 เรือนใหญ่ 6 21,000 3,500 1   1   3 16
28  เรือนพลอย 2
3,500 1       2
29  เรือนพลอย 3
3,500 1   1   3
30  เรือนพลอย 4
3,500 1   1   3
31  เรือนพลอย 5
3,500     2   2
32  เรือนพลอย 6
3,500 1   1   3
33  เรือนไพฑูรย์ 
 เรือนเดี่ยว 1 4,000 4,000 1     3 5 5
34  เรือนเพทาย 
 เรือนเดี่ยว 1 4,000 4,000 1     3 5 5
35  เรือนโกเมน 
 เรือนเดี่ยว 1 4,000 4,000 1     3 5 5
36  เรือนไพลิน 1
 เรือนแฝด 2 8,000 4,000 1   2   4 8
37  เรือนไพลิน 2
4,000 1   2   4
38  เรือนต้น 1
 เรือนใหญ่ 3 12,000 4,000 1   1   3 9
39  เรือนต้น 2
4,000 1   1   3
40  เรือนต้น 3
4,000 1   1   3
41  เรือนกลาง 1 
เรือนใหญ่ 3 12,000 4,000 1   1   3 9
42  เรือนกลาง 2
4,000 1   1   3
43  เรือนกลาง 3
4,000 1   1   3
44  เรือนปราย 1
 เรือนใหญ่ 3 12,000 4,000 1   1   3 9
45  เรือนปราย 2
4,000 1   1   3
46  เรือนปราย 3
4,000 1   1   3
47  เรือนนพเก้า 1
 เรือนแฝด 2 10,000 5,000   2     4 8
48  เรือนนพเก้า 2 
5,000   2     4
49  เรือนเพชรรัตน์ 1
 เรือนใหญ่ 2 16,000 8,000     8   8 16
50  เรือนเพชรรัตน์ 2
8,000     8   8
หมายเหตุ : สิ่งอำนวยความสะดวกในเรือนพัก : แอร์, ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น | ราคานี้รวมอาหารเช้า | เช็คอิน : 12.00 น. เช็คเอาท์ : 11.00 น.
พักกางเต็นท์ : บริการเต็นท์ พร้อมเครื่องนอน (ที่นอน+หมอน+ผ้าห่ม) ราคาท่านละ 500 บาท (รวมอาหารเช้า) | ห้องน้ำรวม | ห้องอาบน้ำ+น้ำอุ่น

ลักษณะเรือนพักของบ้านไร่คุณนาย จำนวน 24 หลัง รองรับลูกค้าได้กว่า 150 ท่าน

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates