Home เที่ยววังน้ำเขียว ท่องเที่ยวดูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท่องเที่ยวดูภูมิปัญญาท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

บ้านศิลางาม แหล่งท่องเที่ยว ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การแกะสลักหินทรายเขียว มีบ่อหินทรายเขียวเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  รับแกะสลักหินทรายเขียว และมีการสาธิตวิธีการตัดหิน การแกะสลักหินทรายเขียว คุณสมบัติพิเศษของหินทรายเขียวคือ ไม่แตกไม่ร้าวสามารถคงสภาพได้นานเป็นร้อยปี ผลงานเด่นของบ้านศิลางาม ได้แก่ แกะสลักอนุสาวรีย์ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

ยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าที่พักริมทาง บนทางหลวงหมายเลข 2 จังหวัดสระบุรี- นครราชสีมา หรือ ถนนมิตรภาพ ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง โดยช่างผู้ชำนาญงานฝีมือด้านการแกะสลักหินทรายเขียวมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี
ศูนย์สาธิตการผลิตเห็ดหอม จะรวมกลุ่มผลิตเห็ดหอม และ เห็ดนานาชนิด รวมถึงกรรมวิธีต่างๆในการแปรรูปเห็ด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหอมสดและแปรรูป และมีบริการที่พักเป็นเต็นท์พร้อมเครื่องนอน ต้องการ เยี่ยมชม สามารถเข้าชม และเรียนรู้การผลิตได้ทุกวัน สนใจการบังคับให้เห็ดสร้างดอกนอกฤดู เชิญติดต่อขอชมเทคนิคและวิธีการได้ที่ศูนย์สาธิตการผลิตเห็ดหอม บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมากสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการ  โดยเน้นให้สมาชิกตระหนักถึงภัยร้ายของการใช้สารเคมี และดำเนินการปลูกผักไร้สารพิษ ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรชุมชนและดำเนินกิจกรรม แบบครบวงจร สามารถพึ่งพาตนเองได้ การฝึกอบรม จะทำให้ศูนย์ของชาวบ้านแห่งนี้ เป็นศูนย์ที่มีศักยภาพในการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายองค์กรชุมชน ที่สนับสนุนการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่ายผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ไม้สมุนไพร ชมรม หมอพื้นบ้าน อำเภอวังน้ำเขียว   เป็นการรวมกลุ่มของผู้มีความรู้ และ สนใจในการใช้สมุนไพรท้องถิ่น ในการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สมุนไพรในกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น การนวดสมุนไพร การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร และ การทำสวนสมุนไพร นอกจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธีแล้ว ทางชมรมยังมีกล้าไม้สมุนไพร จำหน่าย โดยตั้งอยู่บริเวณซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้าโรงพยาบาลวังน้ำเขียว


 

 
  • แผนที่และการเดินทาง

  • แผนผังบริเวณ

  • แหล่งท่องเที่ยววังน้ำเขียว

แผนที่การเดินทาง และผังบริเวณบ้านไร่คุณนาย

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ผลไม้ตามฤดูกาลสดๆจากสวน

images/resized/images/stories/gallery/fruit01_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit02_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit03_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit04_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit05_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit06_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit07_69_80.jpgimages/resized/images/stories/gallery/fruit08_69_80.jpg